baštenski ili baštanski

Piše se baštenski.

Onaj koji se odnosi na bašte je baštenski-baštenska-baštensko bašteni-baštena-bašteno.
Onaj koji pripada bašti je baštin-baština-baštino.