bdio ili bdeo

Piše se i jedno i drugo.

Radni glagolski pridev od glagola bdeti (ijekavski bdjeti) glasi bdeo-bdela-bdelo (ijekavski bdio (ne bdjeo)-bdjela-bdjelo).