basamaci ili basamci

Piše se basamaci.

Nominativ množine od imenice basamak (zastareli turcizam koji znači stepenik) glasi basamaci.