bastion ili bastijon

Piše se bastion.

se ne piše između i o.