barem ili bar

Piše se i jedno i drugo.

Bar i barem su rečce koje služe za izuzimanje i ograničavanje, za isticanje reči uz koje stoje, u najmanju ruku: to bar jedan od vas dvojice mora znati; dozvoli da barem porazgovaramo.