avion ili avijon

Piše se avion.

Od latinskog avis (ptica) i francuskog avion. 
se ne piše između o osim kada je deo osnove: kamion, stadion, radionica, nosioci, milion, pion, šampion, lampion, pionir, fioka, Silvio, Mario, Violeta.