avio modelar ili avio-modelar

Piše se avio-modelar.

Prefiksoid avio kad znači avionski piše se sa crticom: avio-guma, avio-karta, avio-kompanija, avio-mehaničar, avio-prevoz, avio-prevoznik, avio-gorivo, avio-taksi, avio-miting.