avgust ili august

Piše se avgust.

Od latinskog augustus što znači uzvišeni, po rimskom imperatoru Cezaru Oktavijanu Augustu.
Stari slovenski naziv je kolovoz jer se tada kolima odvozi letina u ambare.