avion koji vozi ili avion kojeg vozi

Piše se avion koji vozi.

Akuzativ odnosne zamenice koji glasi koji za predmete a kojeg(a), kog(a) za živa bića:
avion koji
vozi čovek kojeg poznajem.