argument ili argumenat

Piše se i jedno i drugo.

Ravnopravno se upotrebljavaju oba oblika i oblik sa suglasničkom grupom nt i oblik u kome je suglasnička grupa nt razbijena nepostojanim a. Genitiv množine glasi argumenata.