arapsko-turski ili arapskoturski

Piše se i jedno i drugo.

Spoj prideva sa ravnopravnim odnosom piše se sa crticom: arapsko-turski razgovori, arapsko-turski rečnik, arapsko-turski odnosi, arapsko-turski sastanak, arapsko-turski savez. 
Sastavljeno se piše arapskoturski kad označava jedan, objedinjen pojam: arapskoturski prostor, arapskoturski narod, arapskoturski period, arapskoturski uticaj.