apsorpcija ili absorpcija

Piše se apsorpcija.

Od latinskog absorptio što znači upijanje, usisavanje, primanje u sebe.
Apsorbovati, apsorbovanje, apsorpcioni.
Zvučno b ispred bezvučnog s prešlo je u svoj bezvučni par jednačeći se sa njim po zvučnosti.
Adsorpcija je zgušnjavanje gasova na površini čvrstih tela.