april ili travanj

Piše se april.

Od latinskog aprilis što znači otvaranje i apricus sunčan.
Stari slovenski naziv je travanj po travi koja tada počinje da raste.
Imena meseci pišu se malim slovom.
Uzvik prvog aprila je spojeno aprilili.