apoteki ili apoteci

Piše se apoteci.

U dativu i lokativu jednine imenica apoteka glasi apoteci. Izvršena je sibilarizacija, promena k:c ispred i.