apolitičan ili a političan

Piše se apolitičan.

Prefiks a grčkog porekla označava da nešto nema od onoga što znači osnovna reč i uvek se piše spojeno: amoralan, amorfan, anacionalan, alogičan, aritmičan, agnostik, avitaminoza, asimetrija, anestezija, anoniman, agramatičan.