arterski ili arteski

Piše se arteski.

Arteski i arteški ali ne arterski bunar.