Albanci ili Šiptari

Piše se Albanci.

Pripadnici albanskog naroda zovu se Albanci. Zastarelo Arbanasi i Arnauti. Sami sebe zovu Šiptari.