Alahu ili Alah

Piše se i jedno i drugo.

Vokativ od imenice Alah glasi Alahu i Alah. Orijentalna imena koja kao drugi deo imaju imenicu alah imaju vokativ na u ili jednak nominativu: Abdulahu i Abdulah, Nurulahu i Nurulah, Bejtulahu i Bejtulah, Emanulahu i Emanulah, Hajrulahu i Hajrulah, Seifulahu i Seifulah.