Alpi ili Alpe

Piše se i jedno i drugo.

Alpi-Alpa-Alpima i Alpe-Alpa-Alpama.