akvarijum ili akvarij

Piše se i jedno i drugo.

Od latinskog aquarium što znači staklena posuda sa vodom u kojoj se čuvaju vodene biljke i životinje. Ne akvarium.