akobogda ili ako bog da

Piše se i jedno i drugo.

Prilog akobogda piše se spojeno kad znači kuda, kamo.
Izraz ako bog da koji znači valjda, nadam se, piše se rastavljeno.