akvadukt ili akvedukt

Piše se i jedno i drugo.

Od latinskog aquae ductus, aqua voda i ducere voditi, vod, akvadukt ili akvedukt je zidani kanal, u vidu mosta, za dovod vode za piće; stari rimski vodovod.
Rečnik SANU i jednotomni Rečnik Matice srpske imaju samo odrednicu akvadukt, dok Veliki rečnik stranih reči I. Klajna i M. Šipke i Pravopisni rečnik M. Šipke imaju samo odrednicu akvedukt, dok uz akvadukt stoji da je nepravilno. Šestotomni Rečnik Matice srpske daje obe odrednice kao ravnopravne akvadukt=akvedukt.