akademski ili akademijski

Piše se i jedno i drugo.

Pridev akademijski odnosi se na akademije a akademski, šire, na sve visokoškolske ustanove, stepene, zvanja, unuverzitetski, studentski.
Izraz akademski građanin znači onaj koji studira neku visoku školu, student.