akademia ili akademija

Piše se akademija.

Od grčkog akademia koje je nastalo od vlastitog imena Akademos. Akademos je bio vlasnik vrta u blizini Atine u kome je Platon podučavao svoju filozofiju.
U položaju između a, j se i čuje i piše.
Velikim slovom Akademija kao skraćeno ime za recimo Akademija lepih umetnosti.