akta ili akti ili aktovi

Piše se i jedno i drugo i treće.

Imenica akt, u zavisnosti od značenja, može imati tri oblika u množini.
Ako označava službene spise, množina joj je akti (srpska) ili akta (latinska).
Kad znači dela, činovi, postupci, množina joj je akti.
Aktovi je množina kad znači umetničke slike ili kipovi koji predstavljaju golo ljudsko telo.