aktuelne ili aktualne

Piše se i jedno i drugo.

Od latinskog actualis i francuskog actuel. U Pravopisu: aktuelan, aktuelizacija, aktuelnost i aktualan, aktualizacija, aktualnost.
U Pravopisnom rečniku samo aktuelan, aktuelnost, aktuelno a ne aktualan, aktualnost, aktualno.