adresat ili adresant

Piše se i jedno i drugo.

Adresat je lice kome se upućuje pismo ili druga pošiljka, primalac pošiljke, a adresant je pošiljalac pisma ili druge pošiljke.