ad ili a. d.

Piše se a. d.

Akcionarsko društvo ili skraćeno a. d. otvoreno ili zatvoreno.
Ortačko društvo o. d.
Komanditno društvo k. d.
Društvo sa ograničenom odgovornošću ili skraćeno d. o. o. kad se piše malim slovima.
Vršilac dužnosti ili skraćeno v. d.