abolicija ili oslobađajuća presuda

Piše se i jedno i drugo ali sa različitim značenjem.

Abolirati ne znači osloboditi nekoga.
Abolicija (od latinskog abolitio, abolere) je obustava, prekidanje krivičnog ili kakvog drugog postupka bez ikakvih posledica po okrivljenog, a oslobađajuća presuda se donosi ako se za nekoga u krivičnom postupku dokaže da nije kriv.