abdomenalan ili abdominalan

Piše se abdominalan.

Od latinskog abdominalis, koji se odnosi na abdomen.