absolutno ili apsolutno

Piše se apsolutno.

Od latinskog absolutum što znači bezuslovno, neuslovljeno, nazavisno.
Zvučno ispred bezvučnog prelazi u svoj bezvučni par jednačeći se sa njim po zvučnosti.