dosad ili do sada

Piše se i jedno i drugo.

Dosad je prilog koji znači do ovog vremena. Do sada je spoj predloga do i priloga sad(a) i koristi se kod posebnog isticanja da se nešto dešava baš do tog trenutka. Razlika je veoma mala. Dosad si trebao naučiti. Do sad smo ovako a od sad ćemo drugačije