zvaničan ili zvanični

Piše se i jedno i drugo.

Zvaničan je pridev neodređenog vida (kraći)  a zvanični je pridev određenog vida (duži oblik).
Pridevi neodređenog vida menjaju se po imeničkoj promeni: zvaničan-zvanična-zvaničnu-zvaničan/zvanična-zvanični-zvaničnim-zvaničnu.
Pridevi određenog vida menjaju se po pridevskoj promeni: zvanični-zvaničnog-zvaničnom(e)-zvanični/zvaničnog-zvanični-zvaničnim-zvaničnom(e).