zbog bolesti ili radi bolesti

Piše se zbog bolesti ako je bolest uzrok.

Predlog zbog koristimo da iskažemo uzrok koji je izazvao neku posledicu a predlogom radi iskazuje se cilj ili namera.