žvakati ili žvatati

Piše se i jedno i drugo.

Ivan Klajn u Rečniku jezičkih nedoumica kaže: ‚‚žvakati bi prema fonetskim zakonima trebalo da ima žvačem, žvačeš, dok bi žvaćem, žvaćeš bilo od oblika žvatati. U praksi su danas ostali samo oblici žvakati, žvaćem, žvaćeš."