žbunje ili džbunje

Piše se i jedno i drugo.

U Pravopisu žbun i dijalekatski džbun.
U Pravopisnom rečniku žbun=džbun žbunje=džbunje sa napomenom da su običniji oblici sa ž