zauvijek ili zauvjek

Piše se zauvijek.

Ekavski zauvek, prilog koji znači za sva vremena, zasvagda, za ceo život: ostali su u Torontu zauvek.