zauvek ili za uvek

Piše se zauvek. 

Prilog zauvek koji znači za sva vremena, za svagda; trajno, stalno, piše se spojeno: ostani zauvek mlad.