zaime boga ili za ime boga

Piše se za ime boga.

Rastavljeno kao za ime sveta.
Spojeno zaime postoji kao zastareli izraz koji znači prezime ili zamenica.