zadnji put ili poslednji put

Piše se i jedno i drugo.

Upotreba prideva  zadnji u značenju poslednji je potpuno opravdana. Oba prideva su razvila i prostorno i vremensko značenje. Slobodno možemo reći zadnje sedište, zadnja pošta i zadnji čas i zadnje reči . Dozvoljena je i upotreba superlativa najzadnji. Jedanput, dvaput, prvi put, neki put, svaki put, koji put, poslednji put i zadnji put.