zahtev za izdavanje ili zahtev za izdavanjem

Piše se i jedno i drugo.

Kad zahtev znači službeni, zvanični akt kojim se zahteva da se postupi prema sadržaju toga akta onda treba koristiti dopunu u akuzativu: zahtev za izdavanje diplome, zahtev za razvod braka, zahtev za legalizaciju.
Kad zahtev znači želju i potrebu onda može imati dopunu i u instrumentalu: zahtev za promenom, zahtev za slobodnim pristupom informacijama, zahtev za novim izborima.