zahladnelo ili zahladnilo

Piše se i jedno i drugo.

Radni glagolski pridev od glagola zahladniti (učiniti hladnim) glasi zahladnio-zahladnila-zahladnilo a od glagola zahladneti (postati hladno) zahladneo-zahladnela-zahladnelo.