veb sajt ili veb-sajt

Piše se veb-sajt.

Veb-sajt je polusloženica i piše se sa crticom: veb-dizajn, veb-administrator, veb-stranica.
Menja se samo drugi deo: veb-sajt, veb-sajta, veb-sajtu, veb-sajt-veb-sajte, veb-sajtom, veb-sajtu u jednini i veb-sajtovi, veb-sajtova, veb-sajtovima u množini.