Vašington ili Vošington

Piše se Vašington.

Džordž Vašington (George Washington), prvi američki predsednik i glavni grad SAD koji je po njemu dobio ime, ostaju sa ukorenjenim oblikom Vašington, a sve ostale konkretne ličnosti koje su odskora na javnoj sceni treba transkribovati po pravilu kao Vošington, npr. Denzel Vošington (Denzel Washington) ili Keri Vošington (Kerry Washington), kao i svi sa tim prezimenom.
Zvučno g je ostalo neizmenjeno ispred bezvučnog t.
Ovo je odstupanje od jednačenja suglasnika po zvučnosti u vlastitim imenicama stranog porekla.