uvo ili uho

Piše se i jedno i drugo.

Imenica uvo, (varijanta od uho) može imati promenu uva (uha), uvu (uhu), uvom (uhom), ili češće uveta, uvetu, uvetom.
Množina je uši, ušiju, ušima.