uvis ili u vis

Piše se i jedno i drugo.

Spojeno uvis kao prilog koji znači pravcem naviše, u visinu: kosa mi se diže uvis, ruke uvis i kao sportski termin skok uvis. Rastavljeno u vis kad se čuva značenje imenice vis, visina. Razlika je skoro neprimetna jer u vis znači naviše, u visinu.