uspijeh ili uspjeh

Piše se uspjeh.

Ekavskom kratkom e od jata odgovara ijekavsko je.