usnuti ili usniti

Piše se i jedno i drugo.

usniti (usnim) i usnuti (usnem) znače utonuti u san, zaspati, sanjati.