unekoliko ili u nekoliko

Piše se i jedno i drugo.

Unekoliko je prilog nastao slaganjem (u+nekoliko) i znači pomalo, donekle, delimično: to unekoliko umanjuje njen značaj.
Predloško-padežna konstrukcija sa doslovnim značenjem u nekoliko piše se rastavljeno: u nekoliko gradova održani su protesti.