Umki ili Umci

Piše se Umki.

U dativu i lokativu imenice Umka ne dolazi do alternacije k/c: Živim na Umki.

Stanovnik Umke je Umčanin, stanovnica je Umčanka, a prisvojni pridev je umčanski.